2841 Lượt xem

Quý khách có thể mang theo phần lớn các nhạc cụ. Kích thước và trọng lượng của nhạc cụ sẽ quyết định quý có thể mang theo lên khoang hành lý. Hay phải làm thủ tục ký gửi. Nếu quý khách muốn mang nhạc cụ dài hơn 1m trong hành lý ký gửi thì phí xử lý đồ vật quá cỡ sẽ được áp dụng.

Nhạc cụ nhỏ

Những loại này có trọng lượng nhẹ hơn 7kg. Với kích thước tối đa là 85x36x23cm. Quý khách có thể mang theo chúng lên khoang hành khách và để ở khonag để đồ phía trên đầu. Trọng lượng được tính vào hạn mức hành lý xách tay.

Nhạc cụ lớn hơn

Đối với các loại lớn hơn, quý khách có thể mua một ghế cho nhạc cụ. Hoặc phải gửi nó trong hành lý ký gửi. Nếu nó nặng hơn 15kg thì phải gửi trong hành lý ký gửi. Và phí gửi đồ vật quá cỡ sẽ được áp dụng.

Nếu nhạc cụ của quý khách phải được để trên ghế hãy liên hệ đến Đại lý Vietjet để đặt chỗ. Chỉ có một số lượng hạn chế, những nhạc cụ lớn hơn được mang lên khoang hành khách của mỗi chuyến bay.

  • Đối với loại lớn (kích cỡ tối đa 120x45x20cm), hạn mức là 2 chiếc trên mỗi máy bay.
  • Đối với loại siêu lớn (kích thước tối đa là 140x45x50cm), hạn mức là 1 chiếc trên mỗi máy bay.

Nếu quý khách mang hộp đựng lên khoang hành khách thì phải có tay cầm. Sao cho nó có thể buộc vào mỗi chỗ ngồi và đảm bảo an toàn.

Hãy đảm bảo, các nhạc cụ được đóng gói cẩn thận. Nhân viên Vietjet sẽ nỗ lực chăm sóc nhạc cụ của quý khách. Nhưng chúng tôi không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với hư hại.

Các loại nhạc cụ được phép mang lên máy bay
Các loại nhạc cụ được phép mang lên máy bay

Đồ vật quá kích cỡ

Nếu quý khách muốn mang loại đàn dài hơn 1000 mm, 39 inch trong hành lý ký gửi. Bao gồm cả bao bì. Tay cầm và bánh xe thì phí xử lý đồ vật quá cỡ sẽ được áp dụng.

Phí đồ vật quá cỡ là loại phí xử lý riêng. Trả theo từng đồ vật và không bổ sung bất kỳ trọng lượng nào thêm vào hạn mức hành lý ký gửi của quý khách.

Hãy thanh toán phí đồ vật quá cỡ khi quý khách đặt chỗ. Hoặc trước khi quý khách khởi hành bay.

Mỗi túi đồ vật không được nặng quá 32kg.

Phí hành lý tại sân bay

Nếu quý khách chưa thêm hành lý ký gửi nhưng quý khách tới sân bay và có hành lý ký gửi, thì sẽ phải trả phí.

Quý khách sẽ bị tính phí trên 15kg hành lý đầu tiên và sau đó là cho mỗi kg bổ sung với giá cho từng kg. Nếu quý khách đã bổ sung hành lý ký gửi vào đặt chỗ nhưng tới sân bay với hành lý quá hạn mức. Thì quý khách sẽ phải trả phí cho hành lý quá cước. Hành lý quá cước được tính cho mỗi kg.

Gọi điện Chat Zalo