1277 Lượt xem

Để giúp khách hàng nắm được những thông tin của các chuyến bay. Cũng như tạo điều kiện thuận tiện nhất trong việc lên lịch trình Đặt vé Vietjet. Chúng tôi cung cấp lịch bay chi tiết hành trình nội địa năm 2018 ngay trong bài viết dưới đây.

Bảng lịch bay nội địa năm 2018 của Vietjet Air

Lịch bay nội địa năm 2018 của Vietjet Air
Lịch bay nội địa năm 2018 của Vietjet Air
HÀNH TRÌNH kHỞI HÀNH ĐẾN LỊCH BAY
BUON ME THUOT (BMV)-HA NOI (HAN) 13:45 15:25 Hằng ngày
19:15 20:55 Hằng ngày
BUON ME THUOT (BMV)-HAI PHONG (HPH) 16:55 18:35 Thứ 3, 5, 7
BUON ME THUOT (BMV)-SAI GON (SGN) 20:30 21:30 Hằng ngày
BUON ME THUOT (BMV)-VINH (VII) 9:45 11:10 Hằng ngày
NHA TRANG (CXR)-HA NOI (HAN) 9:45 11:35 Hằng ngày
12:40 14:30 Thứ 3, 5, 7
13:50 15:40 Thứ 2, 4, 6, Chủ Nhật
16:40 18:30 Hằng ngày
22:35 0:25 Thứ 3, 5, 7,
NHA TRANG (CXR)-HAI PHONG (HPH) 13:10 14:55 Thứ 2, 4, 6,  Chủ Nhật
NHA TRANG (CXR)-SAI GON (SGN) 6:05 7:05 Thứ 2
8:30 9:30 Hằng ngày
9:30 10:30 Thứ 2, 4, 6, Chủ Nhật
15:40 16:40 Thứ 2, 5
23:45 0:45 Thứ 3, 4, 6, 7, Chủ Nhật
23:50 0:50 Thứ 3, 4, 5, 6, 7, Chủ Nhật
23:55 0:55 Thứ 3, 5, 7
NHA TRANG (CXR)-THANH HOA (THD) 9:05 10:50 Thứ 3, 5, 7
DA NANG (DAD)-HA NOI (HAN) 7:20 8:35 Hằng ngày
8:05 9:20 Thứ 5
8:35 9:50 Thứ 3, 5, 7
10:55 12:10 Hằng ngày
12:20 13:35 Hằng ngày
14:00 15:15 Hằng ngày
16:50 18:05 Hằng ngày
17:55 19:10 Hằng ngày
20:20 21:35 Thứ 2, 4, 6, Chủ Nhật
20:25 21:40 Thứ 2, 3, 4, 5, 7, Chủ Nhật
21:45 23:00 Thứ 6
22:40 23:55 Hằng ngày
23:20 0:35 Hằng ngày
DA NANG (DAD)-HAI PHONG (HPH) 8:25 9:40 Hằng ngày
12:40 13:55 Thứ 3, 5, 7
DA NANG (DAD)-SAI GON (SGN) 5:50 7:05 Thứ 3, 5, 7
6:05 7:20 Hằng ngày
7:50 9:05 Hằng ngày
10:10 11:25 Hằng ngày
10:20 11:35 Thứ 2, 3, 4, 6,7
15:45 17:00 Chủ Nhật
16:35 17:50 Thứ 5, Chủ Nhật
16:50 18:05 Hằng ngày
16:55 18:10 Thứ 2, 3, 4, 5, 7, Chủ Nhật
17:45 19:00 Hằng ngày
18:35 19:50 Thứ 2
21:05 22:20 Hằng ngày
DA NANG (DAD)-CAN THO (VCA) 11:55 13:25 Hằng ngày
DA LAT (DLI)-HA NOI (HAN) 11:15 13:05 Hằng ngày
18:25 20:15 Hằng ngày
22:10 0:00 Hằng ngày
DA LAT (DLI)-HAl PHONG (HPH) 17:35 19:20 Thứ 2, 4, 6, Chủ Nhật
DA LAT (DLI)-SAl GON (SGN) 8:35 9:25 Hằng ngày
16:35 17:25 Hằng ngày
23:20 0:10 Hằng ngày
3:15 4:05 Thứ 3, 5, 7
DA LAT (DLI)- VINH (VII) 10:45 12:20 Hằng ngày
 HA NOI (HUE) – HUE (HUI) 6:10 7:20 Hằng ngày
 HA NOI (HAN) – HUE (HUI) 12:35 13:45 Hằng ngày
HA NOI (HAN)-PHU QUOC (PQC) 7:05 9:15 Hằng ngày
11:30 13:40 Hằng ngày
15:10 17:20 Hằng ngày
HA NOI (HAN)-PLEIKU (PXU) 7:05 8:40 Hằng ngày
17:45 19:20 Hằng ngày
HA NOI (HAN)-SAI GON (SGN) 5:55 8:00 Hằng ngày
6:00 8:05 Thứ 6
6:25 8:30 Hằng ngày
7:35 9:40 Hằng ngày
9:40 11:45 Hằng ngày
9:45 11:50 Hằng ngày
9:50 11:55 Thứ 2, 5
12:20 14:25 Hằng ngày
12:55 15:00 Thứ 3, 5
13:30 15:35 Hằng ngày
14:10 16:15 Hằng ngày
14:40 16:45 Thứ 2, 3, 4, 6,7
15:50 17:55 Hằng ngày
16:45 18:50 Hằng ngày
18:40 20:45 Hằng ngày
19:00 21:05 Hằng ngày
19:55 22:00 Thứ 2, 5
20:15 22:20 Chủ Nhật
21:20 23:25 Hằng ngày
21:55 0:00 Hằng ngày
22:00 0:05 Hằng ngày
22:05 0:10 Hằng ngày
22:15 0:20 Hằng ngày
22:40 0:45 Hằng ngày
HA NOI (HAN)-TUY HOA (TBB) 7:15 8:55 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, Chủ Nhật
HA NOI (HAN)-QUY NHON (UIH) 7:00 8:40 Hằng ngày
12:45 14:25 Hằng ngày
HA NOI (HAN)-CAN THO (VCA) 7:15 9:25 Hằng ngày
18:15 20:25 Hằng ngày
HA NOI (HAN)-CHU LAI (VCL) 6:00 7:25 Thứ 2
7:45 9:10 Thứ 7
7:45 9:10 Thứ 5
HA NOI (HAN)-DONG HOI (VDH) 18:30 19:25 Thứ 3, 5, 7
HAl PHONG (HPH)-PHU QUOC (PQC) 10:10 12:15 Thứ 2, 4, 6, Chủ Nhật
HAl PHONG (HPH)-PLEIKU (PXU) 10:35 12:10 Thứ 3, 5, 7
HAl PHONG (HPH)-SAl GON (SGN) 5:55 7:55 Hằng ngày
8:30 10:30 Thứ 2, 3, 5, 7
10:00 12:00 Thứ 4, 6
11:30 13:30 Hằng ngày
13:30 15:30 Thứ 2, 3, 5, 7
15:05 17:05 Thứ 4, 6, Chủ Nhật
15:25 17:25 Hằng ngày
18:30 20:30 Thứ  2, 3, 5, 7
19:05 21:05 Hằng ngày
20:05 22:05 Thứ 4, 6, Chủ Nhật
21:45 23:45 Hằng ngày
HUE (HUI)-SAl GON (SGN) 8:55 10:15 Hằng ngày
12:00 13:20 Hằng ngày
15:50 17:10 Hằng ngày
17:35 18:55 Hằng ngày
18:05 19:25 Hằng ngày
20:25 21:45 Hằng ngày
22-5 n n-m Thứ 3 5 7
PHU QUOC (PQC)-SAI GON (SGN) 8:25 9:25 Hằng ngày
11:40 12:40 Hằng ngày
14:00 15:00 Thứ 4, 6
16:50 17:50 Hằng ngày
17:45 18:45 Hằng ngày
19:40 20:40 Hằng ngày
PLEIKU (PXU)-SAI GON (SGN) 17:55 18:55 Hằng ngày
PLEIKU (PXU)-VINH (VII) 9:15 10:40 Thứ 3, 5, 7
SAl GON (SGN)-TUY HOA (TBB) 6:15 7:15 Hằng ngày
SAl GON (SGN)-THANH HOA (THD) 6:20 7:30 Hằng ngày
7:00 8:55 Hằng ngày
9:50 11:45 Hằng ngày
18:25 20:20 Hằng ngày
19:30 21:25 Hằng ngày
18:00 19:10 Hằng ngày
SAI GON (SGN)-CHU LAI (VCL) 6:25 7:40 Hằng ngày
12:00 13:15 Hằng ngày
14:40 15:55 Hằng ngày
15:45 17:00 Thứ 2, 4, 6,
17:55 19:10 Hằng ngày
SAI GON (SGN)- DONG HOI (VDH) 9:50 11:25 Hằng ngày
SAI GON (SGN)-VINH (VII) 6:15 8:00 Hằng ngày
9:25 11:10 Hằng ngày
11:05 12:50 Thứ 2, 4, 6, Chủ Nhật
12:05 13:50 Thứ 2
14:50 16:35 Hằng ngày
15:10 16:55 Hằng ngày
18:50 20:35 Hằng ngày
19:30 21:15 Hằng ngày
HA NOI (HAN)-BUON ME THUOT (BMV) 7:30 9:10 Hằng ngày
17:00 18:40 Hằng ngày
HAI PHONG (HPH)-BUON ME THUOT (BMV) 14:45 16:25 Hằng ngày
SAl GON (SGN)-BUON ME THUOT (BMV) 19:00 20:00 Hằng ngày
VINH (VII)-BUON ME THUOT (BMV) 11:45 13:10 Hằng ngày
HA NOI (HAN)-NHA TRANG (CXR) 7:20 9:10 Hằng ngày
8:00 9:50 Thứ  3, 5, 7, Chủ Nhật
10:20 12:10 Thứ 3, 5, 7
11:25 13:15 Thứ 2, 4,6, Chủ Nhật
14:20 16:10 Hằng ngày
HAl PHONG (HPH)-NHA TRANG (CXR) 10:55 12:40 Thứ 2, 4, 6, Chủ Nhật
SAl GON (SGN)-NHA TRANG (CXR) 7:00 8:00 Thứ 2
7:30 8:30 Thứ 3, 5, 7
12:00 13:00 Thứ 3, 4, 5,6,7, Chủ Nhật
13:55 14:55 Thứ 2, 3, 4, 5, 6,7
14:05 15:05 Hằng ngày
16:40 17:40 Chủ Nhật
19:25 20:25 Thứ 2, 4, 6, Chủ Nhật
THANH HOA (THD)-NHA TRANG (CXR) 11:25 13:10 Thứ 3, 5, 7
HA NOI (HAN)-DA NANG (DAD) 5:35 6:50 Hằng ngày
6:20 7:35 Thứ 5
6:50 8:05 Thứ 3, 5, 7
10:30 11:45 Hằng ngày
12:10 13:25 Hằng ngày
15:00 16:15 Hằng ngày
15:10 16:25 Thứ 2, 3, 4, 5, 7, Chủ Nhật
16:05 17:20 Hằng ngày
17:15 18:30 Hằng ngày
18:30 19:45 Thứ 2, 4, 6, Chủ Nhật
20:00 21:15 Thứ 6
20:50 22:05 Hằng ngày
21:30 22:45 Hằng ngày
HAI PHONG (HPH)-DA NANG (DAD) 6:40 7:55 Hằng ngày
10:55 12:10 Thứ 3, 5, 7
SAl GON (SGN)-DA NANG (DAD) 6:00 7:15 Hằng ngày
8:20 9:35 Hằng ngày
13:55 15:10 Hằng ngày
15:00 16:15 Hằng ngày
16:00 17:15 Hằng ngày
16:40 17:55 Thứ 2, 4, 6
16:45 18:00 Thứ 2
17:20 18:35 Thứ 2, 3, 4, 6,7
18:20 19:35 Thứ 5, Chủ Nhật
18:40 19:55 Thứ 2, 3, 4, 5, 7, Chủ Nhật
19:20 20:35 Hằng ngày
22:50 0:05 Hằng ngày
CAN THO (VCA)-DA NANG (DAD) 9:55 11:25 Hằng ngày
HA NOI (HAN)-DA LAT (DLI) 6:15 8:05 Hằng ngày
16:00 17:50 Hằng ngày
19:45 21:35 Hằng ngày
HAI PHONG (HPH)-DA LAT (DLI) 15:20 17:05 Thứ 2, 4, 6, Chủ Nhật
SAI GON (SGN)-DA LAT (DLI) 9:55 10:45 Hằng ngày
15:10 16:00 Hằng ngày
16:40 17:30 Thứ 3, 5, 7
22:00 22:50 Hằng ngày
VINH (VII)-DA LAT (DLI) 8:35 10:10 Hằng ngày
HUE (HUI)-HA NOI (HAN) 7:55 9:05 Hằng ngày
14:20 15:30 Hằng ngày
PHU QUOC (PQC)-HA NOI (HAN) 9:50 12:00 Hằng ngày
14:15 16:25 Hằng ngày
17:55 20:05 Hằng ngày
PLEIKU (PXU)-HA NOI (HAN) 9:15 10:50 Thứ 2, 4, 6, Chủ Nhật
13:15 14:50 Thứ 3, 5, 7
19:50 21:25 Hằng ngày
SAl GON (SGN)-HA NOI (HAN) 5:00 7:05 Hằng ngày
7:10 9:15 Hằng ngày
8:35 10:40 Thứ 6
9:40 11:45 Hằng ngày
10:15 12:20 Thứ 3, 5
10:50 12:55 Hằng ngày
12:00 14:05 Thứ 2, 3, 4, 6,7
12:20 14:25 Hằng ngày
12:25 14:30 Thứ 2, 5
14:10 16:15 Hằng ngày
16:50 18:55 Hằng ngày
17:15 19:20 Thứ 2, 5
17:35 19:40 Chủ Nhật
18:40 20:45 Hằng ngày
19:30 21:35 Hằng ngày
19:40 21:45 Hằng ngày
20:00 22:05 Hằng ngày
21:10 23:15 Hằng ngày
21:20 23:25 Hằng ngày
21:35 23:40 Hằng ngày
21:50 23:55 Hằng ngày
22:15 0:20 Hằng ngày
22:20 0:25 Hằng ngày
22:35 0:40 Hằng ngày
TUY HOA (TBB)-HA NOI (HAN) 9:25 11:05 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, Chủ Nhật
QUY NHON (UIH)-HA NOI (HAN) 9:15 10:55 Hằng ngày
15:00 16:40 Hằng ngày
CAN THO (VCA)-HA NOI (HAN) 13:55 16:05 Hằng ngày
20:55 23:05 Hằng ngày
CHU LAI (VCL)-HA NOI (HAN) 7:55 9:20 Thứ 2
9:40 11:05 Thứ 7
9:45 11:10 Thứ 5
DONG HOI (VDH)-HA NOI (HAN) 20:00 20:55 Thứ 3, 5, 7
PHU QUOC (PQC)-HAl PHONG (HPH) 12:45 14:50 Thứ 2, 4, 6, Chủ Nhật
PLEIKU (PXU)-HAl PHONG (HPH) 12:40 14:15 Thứ 3, 5, 7
SAl GON (SGN)-HAl PHONG (HPH) 6:00 8:00 Thứ 4, 6, Chu Nhat
0:00 0:00 Thứ 2, 3, 5, 7
7:30 9:30 Thứ 4, 6
8:25 10:25 Hằng ngày
11:00 13:00 Thứ 2, 3, 5, 7
16:00 18:00 Thứ 2, 3, 5, 7
17:35 19:35 Thứ 4, 6, Chủ Nhật
17:40 19:40 Hằng ngày
19:15 21:15 Hằng ngày
21:25 23:25 Hằng ngày
21:35 23:35 Hằng ngày
SAl GON (SGN)-HUE (HUI) 7:00 8:20 Hằng ngày
10:05 11:25 Hằng ngày
14:00 15:20 Hằng ngày
15:40 17:00 Hằng ngày
16:10 17:30 Hằng ngày
18:30 19:50 Hằng ngày
21:00 22:20 Thứ 2, 3, 5, 7
SAl GON (SGN)-PHU QUOC (PQC) 6:55 7:55 Hằng ngày
10:10 11:10 Hằng ngày
12:30 13:30 Thứ 4, 6
15:15 16:15 Hằng ngày
16:15 17:15 Hằng ngày
18:10 19:10 Hằng ngày
SAl GON (SGN)-PLEIKU (PXU) 16:20 17:20 Hằng ngày
VINH (VII)-PLEIKU (PXU) 11:15 12:40 Thứ 3, 5, 7
TUY HOA (TBB)-SAl GON (SGN) 7:50 8:50 Hằng ngày
THANH HOA (THD)-SAl GON (SGN) 9:30 11:25 Hằng ngày
12:20 14:15 Hằng ngày
20:55 22:50 Hằng ngày
22:00 23:55 Hằng ngày
QUY NHON (UIH)-SAl GON (SGN) 8:05 9:15 Hằng ngày
19:45 20:55 Hằng ngày
CHU LAI (VCL)-SAl GON (SGN) 8:10 9:25 Hằng ngày
13:50 15:05 Hằng ngày
16:25 17:40 Hằng ngày
17:35 18:50 Thứ 2, 4, 6, Chủ Nhật
19:40 20:55 Hằng ngày
DONG HOI (VDH)-SAl GON (SGN) 11:55 13:30 Hằng ngày
VINH (VII)-SAl GON (SGN) 11:45 13:30 Hằng ngày
12:55 14:40 Hằng ngày
13:25 15:10 Thứ 4, 6, Chủ Nhật
14:25 16:10 Thứ 2
17:10 18:55 Hằng ngày
17:25 19:10 Hằng ngày
21:05 22:50 Hằng ngày
21:50 23:35 Hằng ngày

Để biết thêm chi tiết lịch bay đến những chặng khác liên hệ Hotline: 1900 6695 để được hỗ trợ. Bạn cũng có thể Tìm vé máy bay Hà Nội đi Hồ chí Minh giá rẻ tại đại lý của chúng tôi.

Gọi điện Chat Zalo