Dịch vụ Vietjet Air cung cấp cho hành khách khuyết tật đi máy bay

Hành khách là người khuyết tật cần đến sự hỗ trợ đặc biệt trên chuyến bay. Vui lòng thông báo đến hãng ít nhất 24 giờ trước giờ khởi hành chuyến bay. Trường hợp hành khách không báo trước Vietjet Air sẽ từ chối vận chuyển hành khách đó.

213
Quy định vận chuyển người khuyết tật trên máy bay Vietjet
Quy định vận chuyển người khuyết tật trên máy bay Vietjet

Vietjet Air chấp nhận vận chuyển hành khách là người khuyết tật. Cần đến sự hỗ trợ đặc biệt trên chuyến bay. Tuy nhiên hành khách cần tuân thủ những quy định do hãng đề ra nhằm đem đến sự thoải mái nhất cho hành khách khuyết tật trên các chuyến bay.

Quy định vận chuyển người khuyết tật trên máy bay Vietjet

Hành khách là người khuyết tật cần đến sự hỗ trợ đặc biệt trên chuyến bay. Vui lòng thông báo đến hãng ít nhất 24 giờ trước giờ khởi hành chuyến bay. Khi nhận được yêu cầu của hành khách là người khuyết tật. Vietjet Air sẽ cố gắng sắp xếp các thiết bị hỗ trợ đặc biệt theo yêu cầu.

Hãng sẽ thực hiện chuyên chở hành khách ngay khi thu xếp đầy đủ các điều kiện cần thiết đáp ứng nhu cầu của hành khách. Nhằm đảm bảo sự thoải mái và an toàn trên chuyến bay cho hành khách cũng như chuyến bay.

Trường hợp hành khách Mua vé máy bay đi Hồ Chí Minh giá rẻ không thông báo trước cho hãng các yêu cầu về dịch vụ đặc biệt. Vietjet Air sẽ từ chối vận chuyển hành khách đó. Nếu hãng nhận thấy không thể đảm bảo an toàn cho hành khách.

Vì lý do an toàn hãng chỉ chấp nhận vận chuyển 8 hành khách hạn chế khả năng di chuyển. Trong đó tối đa là 2 hành khách hạn chế khả năng tự lên xuống cầu thang máy bay. Vì vậy nếu thuộc trường hợp đặc biệt bạn cần thông báo rõ tình trạng của mình khi đặt vé.

Hãng hàng không Vietjet Air không cung cấp các thiết vị hỗ trợ di chuyển trong khoang máy bay. Nhưng hãng có quy trình hỗ trợ phục vụ hành khách hạn chế khả năn di chuyển trong khoang máy bay.

Dịch vụ đặc biệt của Vietjet Air cung cấp cho hành khách

Dịch vụ hành khách cần hỗ trợ xe lăn

Dịch vụ hành khách khuyết tật cần hỗ trợ xe lăn
Dịch vụ hành khách khuyết tật cần hỗ trợ xe lăn

Là dịch vụ hỗ trợ cho hành khách khuyết tật hoặc hành khách có thể trạng yếu. Không thể tự đi lại bình thường mà cần phải có sự trợ giúp của xe lăn. Khách hàng cần hỗ trợ dịch vụ xe lăn được chia làm 3 loại như sau:

Khách hàng cần hỗ trợ trên sân đỗ. Là hành khách cần sự hỗ trợ di chuyển dưới mặt đất (bao gồm trong nhà ga, trên sân đỗ). Khách có khả năng tự di chuyển lên, xuống tàu bay và trong khoang hành khách của tàu bay.

Khách cần hỗ trợ lên xuống tàu bay. Là hành khách cần sự hỗ trợ di chuyển dưới mặt đất (trong nhà ga, trên sân đỗ), di chuyển lên xuống tàu bay. Khách có khả năng tự di chuyển trong khoang hành khách của tàu bay.

Khách cần hỗ trợ lên xuống tàu bay được yêu cầu phải có người từ 18 tuổi trở lên. Đầy đủ sức khỏe đi cùng để hỗ trợ khách lên/xuống cầu thang (tại các sân bay không có thiết bị xe nâng). Trong khoang máy bay; Mỗi hành khách đi cùng với 01 khách cần hỗ trợ lên xuống tàu bay.

Khách cần hỗ trợ trên tàu bay. Là hành khách cần sự hỗ trợ di chuyển dưới mặt đất (trong nhà ga, trên sân đỗ), di chuyển lên xuống tàu bay và di chuyển trong khoang hành khách của tàu bay. Khách không có khả năng tự di chuyển ở mọi vị trí.

Khách cần hỗ trợ trên tàu bay. Vietjet chỉ chấp nhận chuyên chở đối với hành khách chấp nhận việc không có thiết bị hỗ trợ trên khoang tàu bay. Và thõa mãn các điều kiện như khách cần hỗ trợ lên xuống tàu bay.

Dịch vụ cho khách khiếm thị

Dịch vụ cho khách khiếm thị
Dịch vụ cho khách khiếm thị

Dịch vụ trợ giúp cho hành khách mất khả năng cảm nhận thị giác một phần hoặc hoàn toàn. Cần hỗ trợ đặc biệt. Tuy nhiên hành khách phải đi cùng người từ 18 tuổi trở lên, đủ sức khỏe và khả năng cảm nhận thị giác để hỗ trợ hành khách khiếm thị.

Hành khách có khả năng tự ăn uống và tự phục vụ bản thân trong suốt quá trình vận chuyển. Khách khiếm thị phải có người hỗ trợ tại sân bay khởi hành và sân bay đến.

Dịch vụ cho khách khiếm thính

Dịch vụ trợ giúp cho hành khách mất khả năng cảm nhận thính giác một phần hoặc hoàn toàn. Cần hỗ trợ đặc biệt. Hành khách phải có người đi cùng. Người đi cùng phải từ 18 tuổi trở lên, đủ sức khỏe và khả năng cảm nhận thính giác để hỗ trợ khách khiếm thính.